Platforma kursów online

Search Results for: any

Scenariusze Lekcji wychowawczych – Jak się uczyć? Z głową

Drogi wychowawco!

Zapraszamy do przeprowadzenia lekcji wychowawczych, które pomogą uczniom

w opanowaniu trudnej sztuki uczenia się🔥 .

Proponujemy 5 godzin lekcyjnych (choć może wyjść więcej😉)

Tematy:

 • 1) O koncentracji
 • 2) Podstawa programowa, jako źródło informacji „czego trzeba się uczyć”.
 • 3)  Metoda przetwarzania elaboracyjnego
 • 4) Metoda Fiszek
 • 5) Zarządzanie czasem podczas nauki

Co znajdziesz w scenariuszach?

Poniżej fragment scenariusza do lekcji nr 1 i 2

Materiał przeznaczony na 2h lekcyjne

Cele ogólne:

 1. Przygotowanie ucznia do świadomej kontroli nad procesem uczenia się
 2. Rozwijanie umiejętności kierowania uwagi
 3. Kształtowanie postawy aktywnego zdobywania wiedzy

            Cele szczegółowe

 1. Rozwijanie umiejętności korzystania z podstawy programowej, jako źródła informacji o szkolnych wymaganiach.
 2. Rozwijanie umiejętności analizy tekstu.
 3. Rozwijanie umiejętności uważnego czytania i wyszukiwania informacji.

Wprowadzenie:

Jako wprowadzenie do lekcji przeprowadźmy z klasą eksperyment goryla.

Prosimy klasę o cieszę (to ważne żeby uczniowie, którzy spotkali się z tym doświadczeniem nie zepsuli wyników)

i włączamy klasie film (https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo), prosząc o jak najdokładniejsze policzenie ile podań wymieniła drużyna w białych koszulkach. By zwiększyć “stawkę”możemy zaoferować małą nagrodę dla tych, którzy wykonają zadanie –   cukierek itp. (podań jest 15, ale nie o to chodzi w doświadczeniu)

Pod koniec doświadczenia zadajemy kluczowe pytanie. Kto widział goryla…

Włączamy film jeszcze raz.

Rozmawiamy z klasą o wnioskach z tego krótkiego doświadczenia.

 1. Zarządzanie uwagą to poważna sprawa – wypadki samochodowe, przeoczenia ważnych spraw, czy rozproszenie podczas nauki bywają tego konsekwencją.
 2. Przekierowanie uwagi powoduje “ślepotę” na bodźce i informacje uznane za nieistotne. 
 3. Jesteśmy nieświadomi tej ślepoty – nie wiemy, że coś nas ominęło.

Część pierwsza!

Dzielimy uczniów na pary

 1. Rozdajemy wydrukowany załącznik nr 1 (egzemplarz na parę)
 1. Prosimy o przeczytanie  i przedyskutowanie w zespołach odpowiedzi na 2 pytania zamieszczone pod tekstem. 
 2. Przeprowadzamy pogadankę z całą klasą (poniżej prezentujemy przykładowe analizy tych historii)
 3. Podczas pogadanki zbieramy wcześniej rozdane materiały (tak aby uczniowie nie mogli na nie patrzeć, kiedy zakończymy część pierwszą)

Pierwsza historia to metafora reflektora uwagi pokazująca, że nie da się śledzić wielu bodźców jednocześnie, a przynajmniej nie z taką intensywnością jak skupienie uwagi tylko na jednym obiekcie, jednej czynności itp. 

Na koniec historii daliśmy uczniom “moc” sterowania reflektorami – kluczowa jest świadomość, że to my decydujemy gdzie skierować naszą uwagę. Będąc świadomym swojej uwagi, można niż efektywnie zarządzać. 

Druga historia pokazuje po pierwsze, że uwaga jest zjawiskiem charakterystycznym dla wielu gatunków. Kierowanie uwagi to cecha kluczowa do przetrwania – skoro zwierzęta potrafią skupić uwagę, to my też potrafimy. 

Warto zwrócić uwagę uczniów na mnogość bodźców w tej historii, które pies “postanowił zignorować” (zapachy z kuchni, dźwięki telewizora i krzątania się domowników). Przy tej okazji można wprowadzić metaforę filtra – to my decydujemy, co jest dla nas ważne i jakie bodźce (lub informacje) przepuścić do naszej świadomości.

W trzeciej historii pojawia się element dystraktora (rozpraszacza), który niweczy całą ciężką pracę umysłu, poświęconą na zadanie. 

Bohater był w pełni skoncentrowany na zadaniu, wszystkie zasoby mózgu skierowane były na odnalezienie właściwego autobusu. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu (studiowanie mapy, analiza rozkładu jazdy i łączenie informacji z dwóch źródeł) zadanie niemal udało się  wykonać. Niestety nim ważne informacje trafiły do pamięci, w wyniku przekierowania reflektora uwagi, treść informacji “wyparowała”. 

wnioski po części pierwszej

 1. Uwagą można sterować.
 2. Uwaga to decyzja, na co poświęcić zasoby umysłu, a co zignorować.
 3. Bardzo łatwo stracić uwagę, przez przekierowanie jej w inne miejsce. 

Część druga – praktyczne wykorzystanie reflektora uwagi podczas nauki

…..

Część trzecia podstawa programowa i jej analiza

Część czwarta wielozadaniowość i rozpraszacze

BOX NA START DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII

Nowy rok szkolny zbliża się nieubłaganie. Podekscytowaniu i chęci sprostaniu nowym wyzwaniom towarzyszy stres związany ze „startem” w nowe tematy. My nauczyciele jeszcze w sierpniu zasypywani jesteśmy dokumentami, sprawozdaniami i planami. Spędzamy godziny na obradach i spotkaniach zespołów. A przecież już niebawem w klasach pojawią się uczniowie gotowi na nową dawkę wiedzy.

Oczywiście pierwsze zajęcia to czas na rozmowy, dzielenie się wakacyjnymi opowieściami i oczekiwaniami wobec kolejnego roku w murach szkoły.

Potem startujemy z materiałem!

Chcemy Wam ułatwić ten start i przygotowaliśmy BOX DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII 5-8
To zestaw materiałów, który z łatwością pozwoli Wam wystartować w nowy rok szkolny!

Co zawiera BOX DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII 5-8?
– prezentacje multimedialne
– scenariusze lekcji
– notatki graficzne
– pomysły na pracę w grupach
– kartę pracy

Dlaczego te materiały są idealne na start?
Pozwalają ciekawie przeprowadzić początkowe lekcje w klasach 5-8 bez użycia podręczników szkolnych, których często uczniowie jeszcze nie mają początkiem września!

A co jest jeszcze lepszą wiadomością? Możecie je pobrać ZA DARMO!

BOX NA START DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII

Nowy rok szkolny zbliża się nieubłaganie. Podekscytowaniu i chęci sprostaniu nowym wyzwaniom towarzyszy stres związany ze „startem” w nowe tematy. My nauczyciele jeszcze w sierpniu zasypywani jesteśmy dokumentami, sprawozdaniami i planami. Spędzamy godziny na obradach i spotkaniach zespołów. A przecież już niebawem w klasach pojawią się uczniowie gotowi na nową dawkę wiedzy.
 
Oczywiście pierwsze zajęcia to czas na rozmowy, dzielenie się wakacyjnymi opowieściami i oczekiwaniami wobec kolejnego roku w murach szkoły.
 
Potem startujemy z materiałem!
 
Chcemy Wam ułatwić ten start i przygotowaliśmy BOX DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII 5-8
To zestaw materiałów, który z łatwością pozwoli Wam wystartować w nowy rok szkolny!
 
Co zawiera BOX DLA NAUCZYCIELA BIOLOGII 5-8?
– prezentacje multimedialne
– scenariusze lekcji
– notatki graficzne
– pomysły na pracę w grupach
– kartę pracy
 
Dlaczego te materiały są idealne na start?
Pozwalają ciekawie przeprowadzić początkowe lekcje w klasach 5-8 bez użycia podręczników szkolnych, których często uczniowie jeszcze nie mają początkiem września!
 
A co jest jeszcze lepszą wiadomością? Możecie je pobrać ZA DARMO!

Tkanki zwierzęce i parzydełkowce metodą odwróconej lekcji – szkolenie i materiały dla nauczycieli

Nauczycielu!

W klasie 6, w pierwszym przygotowanym dla Ciebie module wrzucamy tkanki zwierzęce i parzydełkowce. Czekają na tutaj:
notatki rozbudowane,
– notatki graficzne
– filmy do pobrania
prezentacje multimedialne, które możesz edytować według potrzeb.

Największym walorem tego modułu są gotowe instrukcje do pracy metodą projektu oraz pracy grupowej. W temacie parzydełkowców poruszymy problem zwiększającej się ilości plastikowych odpadów w morzach i oceanach, które są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Podczas omawiania tkanek proponujemy ciekawą zabawę, w czasie której w ruch pójdą kredki i ołówki! W tym module zrealizowane są wszystkie punkty Podstawy Programowej oraz ćwiczone kluczowe umiejętności.

Kompetencje kluczowe, rozwijane podczas pracy:
✓ Rozwiązywanie problemów – podczas pracy grupowej uczniowie muszą zgodnie współpracować
✓ Praca w zespole i społeczna aktywność
✓ Umiejętność uczenia się – uczniowie robiąc notatki własne lub uzupełniając notatki graficzne uczą się zwracać uwagę na najistotniejsze kwestie.

WAŻNE! Zaszyfrowane pliki i filmy uruchomisz hasłem: LEGALNY