Notatki graficzne – Genetyka

Notatki graficzne – Genetyka

Mamy dla Ciebie coś fantastycznego!

Wyobraź sobie, że najważniejsze zagadnienia, które są wymagane w podstawie programowej masz w jednym pliku notatek
Wyobraź sobie, że wszystko masz przejrzyście rozpisane, zaznaczone kolorami i przedstawione w formie grafik.
Wszystko, a więc:
strukturę i rolę DNA
– znaczenie struktury podwójnej helisy w procesie replikacji DNA i znaczenie procesu replikacji DNA
– budowę chromosomu (chromatydy, centromer) i liczbę chromosomów komórek człowieka, autosomy i chromosomy płci
– znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, komórki haploidalne i diploidalne
nowotwory jako skutek niekontrolowanych podziałów komórkowych oraz czynniki sprzyjające ich rozwojowi
dziedziczenie jednogenowe, podstawowe pojęcia genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność)
– dziedziczenie płci u człowieka
– przykłady chorób sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm) i ich dziedziczenie
– dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh)
mutacje oraz możliwe przyczyny ich występowania (mutacje spontaniczne i wywołane przez czynniki mutagenne) i przykłady czynników mutagennych
– przykłady chorób genetycznych człowieka warunkowanych mutacjami (mukowiscydoza, fenyloketonuria, zespół Downa)

TO wszystko właśnie 🙂

Poniżej kilka grafik obrazujących jak wyglądają notatki:

W pakiecie notatek znajduje się 13 stron notatek pełnych oraz 11 stron z lukami do uzupełnienia. To pozwoli Ci poćwiczyć zdobytą wiedzę.

Trzymamy kciuki za dobrą zabawę z genetyką!

Zamówienie

19.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 kursy.kreoteam.com